bilirubinka

30 tekstów – auto­rem jest bi­liru­bin­ka.

Znajdź fa­ceta, który nie kłamie, nie ściem­nia i nie zdradza, a ja po­wiem ci, że zna­lazłaś igłę w sto­gu siana... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 listopada 2011, 01:02

Daj od siebie tyl­ko ty­le, ile dos­ta­jesz od innych. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 sierpnia 2011, 00:54

Z miłością jest jak z dom­kiem z kart. Gdy się chwieje, nie dokładaj następnych ciężarów, bo się roz­le­ci. Zdej­mij kil­ka i ułóż jeszcze raz al­bo zos­taw niedo­kończo­ny - wte­dy zos­ta­nie cho­ciaż marze­nie o tym ja­ki mógłby być.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 sierpnia 2011, 01:55

Ty­le ra­zy wyrzu­całam Cię z mo­jego ser­ca, ale Ty wciąż wkra­dasz się jakąś szczeliną.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 czerwca 2011, 03:10

Nie oglądaj się na in­nych - zbyt dużo Cię ominie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 czerwca 2011, 03:45

Nie cier­pię miej­sca, w którym muszę mieszkać.
Nie znoszę ludzi, których muszę codzien­nie oglądać.
Spuchnięta niechęć.
Uwięzione serce.
Smut­na dusza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 kwietnia 2011, 23:47

Szko­da, że nie zaw­sze można uciec... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2011, 00:07

A może sa­mot­ność jest wte­dy gdy nie masz już do ko­go zadzwo­nić, bo zwyczaj­nie nie chcesz się narzucać... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 marca 2011, 23:49

Marzę o miej­scu dla siebie.
O bu­kiecie tu­lipanów nie bez okazji.
O książce w pre­zen­cie, której szu­kam w bib­liote­kach od dwóch lat.
O po­rozu­mieniu bez słów, choć z jed­nym człowiekiem.
Wciąż szu­kam święte­go spokoju.
Chwi­li wytchnienia.
Niemyślenia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 marca 2011, 00:03

Co by nie było... będzie dobrze. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 marca 2011, 23:57
bilirubinka

Ach to nowe tempo krwi, kiedy w końcu odkrywasz miejsce dla siebie....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bilirubinka

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność